maandag, juli 15, 2024

Vanaf de oprichting…

Vlaardings Mannenkoor Orpheus werd in juni 1904 opgericht en bestond in 1979 dus 75 jaar. Ter gelegenheid daarvan verleende Koningin Juliana het koor op 5 december 1979 de Erepenning van Verdienste. Klik Het document inzien voor het Document.
Koningin Beatrix onderscheidde het koor in juni 2004 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan met de koninklijke erepenning. Deze penning werd uitgereikt door onze toenmalige beschermheer burgemeester Mr. T.P.J Bruinsma.

Van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945 ontving het koor als blijk van waardering voor de medewerking aan de jaarlijkse uitreiking van de Geuzenpenning een speciaal vervaardigde herdenkingspenning. In oktober 2018 behaalde VMK Orpheus op de Holland Korendag van het Koninklijk Nederlands Zang Verbond de tweede prijs.
Orpheus bestond in 2019 115 jaar. Ter ere hiervan verzorgde Orpheus een prachtig en zeer gevarieerd concert in een vrijwel volle Remonstrantse kerk in Vlaardingen.

Wetenswaardigheden

Orpheus is een neutraal koor waarin alle gezindten welkom zijn. Steeds vaker komen de leden niet alleen uit Vlaardingen maar uit het gehele Rijnmond gebied, zoals uit Maassluis, Schiedam en Rozenburg.

Het koor telt momenteel (maart 2024) 42 leden. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op de ons bekende project- en gastzangers.
Bij grotere concerten treden wij veelal als één koor op met Rozenburgs Mannenkoor. 
Door de jaren heen stond het koor onder leiding van bekende Nederlandse dirigenten als Jos Vranken (sr. en jr.), Piet Struyk, Frans Gort, Bernhard Touwen en Susanna Veerman.

Het repertoire is veelzijdig: Klassiek, opera, gospel en geestelijke liederen in vele talen die met pianobegeleiding of a capella met of zonder orkest of solist(en) ten gehore worden gebracht. Ook licht populaire werken komen aan bod.
Per jaar organiseren of nemen wij deel aan vijf á zes concerten en verzorgen wij een aantal kleinere optredens.
Ook heeft Orpheus de laatste jaren als projectkoor van haar dirigent regelmatig in het buitenland opgetreden.

Orpheus heeft enkele CD’s gemaakt. U kunt deze bestellen via info@vmko.nl . Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met één van de bestuursleden. Voor een overzicht, kijkt u op  Voltallig bestuur en telefoonnummers.

Contributies en donaties

Voor Contributies, zie de pagina: Lid Worden
Donaties zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Dit kan voor een bedrag vanaf € 20,00 per jaar. Als donateur steunt u het Vlaardings Mannenkoor Orpheus en krijgt u onder meer korting op een toegangsbewijs bij onze concerten.

Contributies, donaties en bedragen voor bestellingen kunt u overmaken op NL96INGB0000343806 ten name van Vlaardings Mannenkoor Orpheus, Vlaardingen.