Welkom op de website
van
Vlaardings Mannenkoor Orpheus

Vlaardings Mannenkoor Orpheus werd op 30 juni 1904 opgericht als onderafdeling van ‘den Volksbond tegen Drankmisbruik’. De Nieuwe Vlaardingse Courant van 2 juli 1904 publiceerde het eerste levensteken van het koor. De eerste uitvoeringen werden gehouden op 11 en 18 september 1905. In de jaren na deze twee optredens groeide het koor gestaag. Het oorspronkelijke aantal leden van 26 groeide uit tot een constante bezetting van rond de 100 zangers. Ook verbeterde de kwaliteit van het koor in muzikaal en artistiek opzicht aanzienlijk. Het koor stond onder leiding van bekende Nederlandse dirigenten als Jos Vranken sr., Jos Vranken jr., Piet Struyk, Frans Gort en Bernhard Touwen. De huidige dirigent is Susanna Veerman.


vaandel 1904

logo

Mijlpalen

In 1979 bestond Orpheus 75 jaar. Ter gelegenheid hiervan heeft Hare Majesteit de Koningin Juliana het koor op 5 december 1979 de Erepenning van Verdienste verleend.

Klik Het document inzien  voor het Document.


In juni 2004 werd het 100-jarig bestaan gevierd met een voorjaars- en een najaars-jubileumconcert. In het stadhuis van Vlaardingen werd een goed bezochte receptie gehouden. Bij het bereiken van deze mijlpaal van het 100 jarig bestaan werd het koor door Hare Majesteit de Koningin Beatrix onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Deze werd op het stadhuis van Vlaardingen uitgereikt door onze toenmalige beschermheer Burgemeester Mr. T.P.J Bruinsma. Van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945 ontving het koor als blijk van waardering voor de medewerking aan de jaarlijkse uitreiking van de Geuzenpenning een speciaal vervaardigde herdenkingspenning. In het najaar werd de afsluiting van dit jubileumjaar op waardige wijze gevierd met een schitterend concert met medewerking van onder meer het Randstedelijk Begeleidingsorkest. Met dirigent Susanna Veerman heeft Orpheus in 2008 tijdens een concours in Haarlem een finaleplaats bereikt en in oktober 2018 behaalde Vlaardings Mannenkoor Orpheus op de Holland Korendag van het Koninklijk Nederlands Zang Verbond de tweede prijs. In 2019 bestond VMK Orpheus 115 jaar. Ter ere hiervan verzorgde Orpheus een prachtig concert in een vrijwel volle Remonstrantse kerk in Vlaardingen.

Wetenswaardigheden

Per jaar geven wij drie á vier grote concerten en verzorgen wij een aantal kleinere optredens. Ook in het buitenland geven wij concerten. De laatste jaren was dat in Zwitserland, Engeland, Duitsland en Tsjechië. Tevens ontvangen wij buitenlandse koren in Vlaardingen.
Ons repertoire is veelzijdig. Klassiek, opera, gospel, a capella, geestelijke liederen en licht populaire werken in vele talen, met of zonder orkest of solist(en). Orpheus wordt gevraagd voor concerten in binnen- en buitenland.
Orpheus heeft ook CD’s gemaakt. U kunt een bestelling plaatsen via info@vmko.nl . Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met één van de bestuursleden. Voor een overzicht  Voltallig bestuur en adressen.

Repetities

Orpheus is een neutraal koor waarin alle gezindten welkom zijn. Steeds vaker komen de leden niet alleen uit Vlaardingen maar uit het gehele Rijnmond gebied, zoals uit Maassluis, Schiedam, Ridderkerk en Spijkenisse. Vanaf 2007 staat het koor onder de bekwame leiding van Susanna Veerman. Tijdens de repetities oefenen de koorleden geconcentreerd om een zo goed mogelijke artistieke prestatie te leveren. Minstens zo belangrijk echter is de onderlinge vriendschap en de goede sfeer. Als dit u aanspreekt, kom dan eens vrijblijvend kijken en luisteren op onze repetitieavonden.
Het veelzijdige repertoire dat door de dirigent en onze muziekadviescommissie wordt samengesteld vraagt van alle leden een optimale inzet. Wij zingen klassieke muziek, opera, musicalnummers en geestelijke liederen. Ook licht populaire werken in de moderne talen, het Russisch en het Latijn komen aan bod.
Wij repeteren op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Remonstrantse kerk, Hoflaan 39, 
3134 AD Vlaardingen. ( Ingang Emmastraat )

Contributies en donaties

Voor Contributies, zie de pagina: Lid Worden

Donaties zijn natuurlijk ook van harte welkom. Dit kan voor bedragen vanaf €20,00 per jaar. Als donateur steunt u het Vlaardings Mannenkoor Orpheus en krijgt u korting op een toegangsbewijs bij onze concerten.

Contributies, donaties, betalingen en bestellingen kunt u overmaken op NL96INGB0000343806 ten name van Vlaardings Mannenkoor Orpheus, Vlaardingen.