Koorleden

Samenstelling
Het koor bestaat uit vier partijen: 1e Tenoren, 2e Tenoren, Baritons en Bassen.

Het bestuur streeft naar een optimale verhouding tussen de vier partijen.

De huidige samenstelling is als volgt:

1e Tenoren   – 12 zangers
2e Tenoren   – 13 zangers
Baritons        – 12 zangers
Bassen          – 9 zangers

Naast de ruim 45 vaste leden heeft Orpheus tijdens de grotere uitvoeringen vaak 6 – 8 gastzangers.