Koorleden

Samenstelling
Het koor bestaat uit vier partijen: 1e Tenoren, 2e Tenoren, Baritons en Bassen.

Het bestuur streeft naar een optimale verhouding tussen de vier partijen.

De huidige samenstelling is als volgt:

1e Tenoren   – 9 zangers
2e Tenoren   – 12 zangers
Baritons        – 12 zangers
Bassen         – 10 zangers

Naast de ruim 40 vaste leden heeft Orpheus gemiddeld 4 a 5 gastzangers.